Psycholoog Groesbeek

Praktijk Chrisje Kersten in Groesbeek

bg

Hulp bij autisme

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis vanuit een genetische kwetsbaarheid, waarbij in de interactie met anderen vaak het probleem ligt. Autisme heeft een hoge erfelijke factor, maar de omgeving is van grote invloed is op welke kenmerken (en mate) van autisme iemand laat zien. Anders gezegd, door de omgevingsfactoren waar haalbaar te passen kunnen de kenmerken van autisme veranderen.

Hoe is het om autisme te hebben; mensen voelen zich anders, maar hoe dan? Het voelt bedreigend om bij anderen te zijn en mensen worden boos op je, waarom? “Moeilijkste voor mensen met autisme is de acceptatie.” (bron: Huppercollege autisme 2017).

Omdat zij niet kunnen ordenen, zie je vaak rituelen, deze bieden duidelijkheid is de ongeordende wereld van de autist. Bij de behandeling is het van belang door te vragen; hoe autisme is voor de persoon, waar heeft hij behoefte aan en een gezamenlijk plan maken met het systeem.

Autisme in de basis kun je niet veranderen, wel kunnen er vaardigheden worden gevonden en geleerd die het leven ermee makkelijker maken. Dat is erg persoongericht en zal maatwerk zijn.

Het is een stoornis waar veel oordelen over zijn, soms negatief. Ik hoor uitspraken als je bent zeker autistisch als iemand moeite heeft met een verandering, waarna gelach volgt.

Uit mijn ervaring heb ik geleerd dat hier bewustwording van je verwachtingspatroon en communicatie een grote rol spelen. Voorbeelden als: De jongen liep met vieze modderschoenen en een grote lach naar binnen terwijl ik nog zo had gezegd dat hij zijn voeten moest vegen. Als je doorvraagt komt de persoon tot inzicht dat de jongen precies heeft gedaan wat zij vroeg. Hij deed zijn schoenen en sokken uit, veegde zijn voeten en trok de modderschoenen weer aan.

Met inzicht verkrijgen, is zoveel winst te behalen in het contact en het functioneren, dat is voor mij waardevol en dat wil ik verder uitdragen. Geef me de vijf is een methodiek die hier zeer helpend bij kan zijn.

Therapeut Chrisje Kersten in Groesbeek

Chrisje Kersten

  • Geregistreerd therapeut
  • Intake op korte termijn
  • Vergoeding (deels) mogelijk
  • Geen verwijsbrief nodig
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen